Länkar
till
mina
övriga
informations-
sidor


 

Elementärt om formaliteter för svenskar i Spanien. 

Vistelse och inflyttning

Svenska medborgare (och andra EU-medborgare) får fritt resa inom EU. Om man som svensk reser till Spanien finns dock vissa formaliteter att känna till. Dessa beskrivs i korthet här.

1.      Om man endast är turist och besöket är begränsat i tid till högst tre månader krävs inga formaliteter för att resa till och vistas i Spanien. Inom Schengen råder passfrihet. Däremot måste man kunna legitimera sig och visa att man är svensk medborgare. För detta krävs ett nationellt id-kort som skaffas hos svenska polisen eller ett svenskt pass.

2.      Om man stannar längre än 3 månader måste man anmäla sig hos polisen, fylla i en blankett och registreras i deras utlänningsregister. För att få stanna längre än tre månader måste man ha en arbetsinkomst från en arbetsgivare, pension, eget företag i Spanien, studera i privat eller offentlig skola i Spanien, eller ha tillgångar som räcker för att försörja sig och familjen.  Alternativt ska man vara familjemedlem till en person som uppfyller något av dessa krav.  Dessutom krävs att man har en gällande sjukförsäkring.

3.      Om man vistas i Spanien mer än 6 månader (183 dagar) per kalenderår anses man enligt spansk lag ha sin hemvist i Spanien eftersom man då bor huvuddelen av året i Spanien. Då blir man ”resident” i Spanien och normalt blir man då obegränsat skattskyldig i Spanien, vilket innebär att man ska redovisa alla sina inkomster (inkl kapitalinkomster) i Spanien.

Man ska även anmäla till svenska skattemyndigheten att man flyttat från Sverige. Se även längst ner i texten.

I Sverige koordinerar skattemyndigheten mantalsskrivningen med övriga myndigheter. Så är det inte i Spanien. När man flyttar till, från eller inom Spanien behöver man anmäla sig till flera myndigheter.

  • Polisen. Hos polisens utlänningsavdelning, (Oficina de Extranjeros) anmäler man sin inflyttning till Spanien och där tilldelas man ett slags personnummer för utlänningar (NIE-nummer). Om man vistas i Spanien mer än 6 månader per kalenderår är man resident i Spanien. När man är resident har man i stort sett samma skyldigheter och rättigheter i Spanien som spanjorerna.

  • Kommunen. Där mantalsskriver man sig så att dom vet att man bor i kommunen.

  • Skattemyndigheten. Hos skattemyndigheten registrerar man sig om man är resident eller äger fastighet i Spanien.

  • Trafikmyndigheten (Traffico) handhar bilregistering och spanskt körkort.

  • Försäkringskassan (Seguridad Social). Om man är anställd brukar arbetsgivaren anmäla en. Annars får man göra det själv. Om man varken har pension eller arbetsinkomster i Spanien ska man i stället skaffa en privat sjukförsäkring.

Fastighetsköp, bankkonto, bilägande

Om man inte är resident i Spanien, men skaffar fastighet, spanskregistrerad bil eller bankkonto måste man också anmäla sig till Polisen och skaffa NIE-nummer eftersom dessa aktiviteter medför viss skattskyldighet i Spanien, även om man inte är resident där. När man fått ett NIE-nummer gäller det resten av livet. Ibland måste man kunna visa upp ett slags personbevis där NIE-numret angivits och ofta får beviset inte vara äldre än tre månader. Då kan man begära ett nytt bevis hos polisen.

Tillägg om utflyttning från Sverige

Om svenska skattemyndigheten anser att man fortfarande har ”väsentlig anknytning” till Sverige godtar de inte utan vidare att ens obegränsade skattskyldighet i Sverige ska upphöra. Då finns det ett avtal mellan länderna som avgör i vilket land man ska vara obegränsat skattskyldig. Enligt avtalet är det där man har permanentbostad. Har man det i båda länderna är det där man har ”centrum för levnadsintressena”, d.v.s. arbetar, har företag, har barn i skolan el dyl. Har man det i båda länderna och om man bor stadigvarande i båda länderna är det till sist det land man är medborgare i som avgör var man ska anses obegränsat skattskyldig.


  Denna text är reviderad av Gerard Boeke 2018-01-17. Läsaren ansvarar själv för sina handlingar och författaren tar inte ansvar för vad myndigheter kan komma att göra. Texten får kopieras om källan anges.

Här finns länkar till mina övriga infosidor om Spanien